"Дэлхийн Нүүдлийн Урлагийн Төсөл" онлайн үзэсгэлэн

GNAP-2020 төслийг Франц, Монгол, Солонгос улсуудад зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан боловч COVID 19-ийн улмаас "Монгол улсад Монголын Байгалийн Уран бүтээлчид"ийн холбоо онлайн үзэсгэлэн хэлбэрээр зохион байгуулж байна.0
0