“УХАМСАРТ ШИНГЭХҮЙ”

Фото арт

Миний таны биеэр энэ дэлхийн усан судас ав адилхан цохилно. Гэвч энэ судсан дахь ус дуусвал яах вэ? Би лав буцааж чадахгүй. Та харин оролдоод үз ямар нэгэн гарц байгаа л байх.

Бид удахгүй байгаль дэлхийгээ шүтэн мөргөж мөлхөх цаг хэдийн болжээ.