“АМЬ”

Уран зураг

/цуврал/ 120x80 холимог техник 

 

Байгаль дэлхий, хүн төрөлхтөн, амьд организм амьдархуйн үндэс – Ус төгсөх бус үргэлжлэх..........АМЬ