“ҮГ”

Installation

Холимог техник, өөрчлөгдөх хэмжээ, 2021

 

Буй бүхнээ өгье, амс, хүрт, залгил

Биеэр тань би урсана

 

Үнэргүй ч анхилах нь танд мэдрэгдэнэ

Үггүй ч хэл минь танд сонсогдоно

Үзэгдэхгүй ч бие минь танд харагдана

 

Буй бүхнээ өгье, амс, хүрт, залгил

Биеэр тань би урсана.