“1000 сонсоноос 1 үйлд”

Фото арт

Тойрогт дөрвөн зүг найман зовхисийг заах дүрс бол эртний “Хүн бичиг”-т 1000 гэсэн тоог илэрхийлэх аж. Олон сонсохын чухлаас эерэг үйлдхийг чухалчлъя. УС-аа хайрлая, зөв хэрэглье гэж олон удаа сонсдог хүн байснаас нэг удаа өөрийн биеээр үлгэрлэн усанд ээлтэй үйлдэл хийдэг хүмүүн байхыг уриалж байна.