“УС БОЛ УХАМСАРЫН АМЬДРАЛ”

Фото арт

Ухамсар усыг хөлөглөн алсыг зорино

Урсгал дөлгөөн гэгээн ухамсар усаар дамжин биднийг зоридог

Ундаалах тусам улам батжиж ухаалаг гэгээлэгт гүн төвлөрнө

Фото 53:90