Магадгүй нь тодорхой

Installation

Эх үрээ хэвлийдээ тээх үйл явц бол ертөнцийн зүй тогтлоос хамгийн онцгой үзэгдэл билээ. Шинжлэх ухаан хэдий хөгжсөн ч хүмүүний уураг тархийг бүрэлдүүлэгч эхийн умайг орлох өөр сав бий болж чадахгүй байж магадгүй нь тодорхой.