Үйлийн үр

Nature Art

Хэт их ашиг бодож байгалийн зүй тогтолыг өөрчлөх гэж оролдох бүрд өөрсдийнхөө эсрэг үйл хийж байгааг мэдсэн ч мэдээгүй мэт нүдээ анин амиа хичээгчийн үйлийн үрийг дүрслэв.