Харах өнцөг

Nature Art

Хүн бүрийн харах өнцгөөс шалтгаалж нэг зүйл өөр өөр харагдана. Аливаа юм бүхэн 2 талтай бөгөөд сайн зүйлд ч муу тал бий муу зүйлд ч сайн тал байдаг.