1000 сонсоноос 1 үйлд

Performance art

Тойрогт дөрвөн зүг найман зовхисийг заах дүрс бол эртний “Хүн бичиг”-т 1000 гэсэн тоог илэрхийлэх аж. Олон сонсохын чухлаас эерэг үйлдэхийг чухалчлъя. Эх дэлхийгээ хайрлъя гэж олон удаа сонсдог хүн байснаас нэг удаа өөрийн биеээр үлгэрлэн байгальд ээлтэй үйлдэл хийдэг хүмүүн байхыг уриалж байна.