Чимээгүй цуурай

Nature Art

Бидний оршин байгаа эх дэлхий бол өөрийн гэсэн зүй тогтолтой бөгөөд түүнтэй зохицож амьдрах нь бүх амьд биет оршхуйн үндэс юм. Байгалийн зүй тогтолыг зөрчдөг нь ганцхан оюун ухаант хүмүүс гэдгийг эх дэлхий бидэнд цөлжих, хатах, шатах зэрэг олон үзэгдлээр өгүүлсээр байна.

Бид хэзээ ухаарах вэ? Магадгүй эс оршихуйд уу...