Төрх

Nature Art

Цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүмүүсийн царай төрх хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөж байгааг би ажих дуртай. Эдгээр өөрчлөлтүүдэд байгалийн болон нийгмийн олон хүчин зүйлс нөлөөлж байдаг.

Би тухайн орчны нөлөөлөл уг бүтээлд хэрхэн илэрхийг туршин цаг хугацааны эрхэнд бүтээл эд материал хатаж, норох, хагарах, үрчийх гэх мэт солигдон өөрчлөгддөгийн ижил хүний дүр царай хувьсан өөрчлөгдөх нь миний дотоод дуудлага болон илэрхийлэгддэг.