Мөр

Nature Art

Миний мөр байгаль дээр үргэлж үлдэнэ.

Эх дэлхийн нуруун дээр амьдарч буй амьд биетэн бүгд үргэлжийн хөдөлгөөнд орж оршино тогтноно. Энэ үед харин хэн хэрхэн яаж хөдөлхөөс хамааран бидний мөр дор муу сайн зүйлс үлддэг. Энэ нь байгаль дэлхий устах сэргэх гэсэн тэмцэлийг бий болгож байна.

Тиймээ миний мөр байгаль дээр үргэлж үлдэнэ.